VIZIJA

Podjetje v prihodnje stremi k nenehnemu izboljševanju storitev in k širši ponudbi na področju svetovanja, saj je naša želja rasti skupaj z našimi partnerji in njihovimi potrebami po naših storitvah. Postati želimo eno izmed najbolj prepoznavnih računovodskih servisov v okolju v katerem delujemo.

Z izobraževanjem mladega kadra vlagamo tudi v prihodnost podjetja.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja je vodenje poslovnih knjig v skladu z zakoni in predpisi s področja slovenskih računovodskih standardov, davčne zakonodaje, delovno pravne zakonodaje, področja DDV-ja in drugih državnih predpisov. Poleg tega nudimo tudi kvalitetno svetovanje strankam z vseh omenjenih področij.