BIRO, d.o.o., ŽIRI je družba za opravljanje računovodskih storitev. Njegova idejna ustanovitelja in lastnika sta Julijana Kokelj in Marjan Kokelj. Začetek podjetja sega v leto 1990. Takrat so gospodarske razmere in s tem posledično novonastale manjše družbe ustvarile priložnost za tovrstno dejavnost. Družba je uradno začela poslovati junija 1992, saj je zadostno povpraševanje že zagotavljalo uresničevanje ideje in poslanstva.

Poleg temeljnih računovodskih storitev, podjetje nudi tudi svetovanje, tako iz računovodskega, kot iz davčnega področja.

20 let

20 letnicaLeta 2012 smo zabeležili 20-letnico delovanja podjetja. V tem obdobju je podjetje konstantno raslo z vidika poslovanja, števila strank in samega podjetja. Podjetje trenutno zaposluje 7 zaposlenih, je članica GZS in Zbornice računovodskih servisov. Direktorica je leta 2001 opravila izpit za Usposobljenega vodjo računovodskega servisa. Vsako leto z izpopolnjevanji na seminarjih in zavarovanjem odgovornosti izpolnjuje pogoje za vpis v Katalog računovodskih servisov pri GZS. V velik ponos nam je tudi v letu 2012 pridobljena bonitetna ocena AAA s strani bonitetne hiše Bisnode. Vse to dokazuje naš trud in rezultat našega dela.

OSNOVNI PODATKI

Družba je bila vpisana v Sodni register 02.07.1990 pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. SRG 235/90, vložna številka 1/01267/00.

BIRO, družba za izvajanje finančnih, računovodskih in knjigovodskih del, d.o.o., ŽIRI
Skrajšano ime: BIRO, d.o.o., ŽIRI
Novovaška cesta 48, 4226 ŽIRI
Davčna številka: 47937777
ID za DDV: SI47937777
Matična številka: 5589347000
Osnovni kapital: 13.093,00 €
TRR pri Gorenjski banki d.d. Kranj: SI56 0700 0000 0035 883

Spletni naslov: http://www.biro-ziri.si
E-pošta: info@biro-ziri.si

Tel: 04 510 52 00
Fax: 04 510 52 01

PROGRAMSKI PARTNERJI

OPAL d.o.o.   Vasco d.o.o.   MR2 d.o.o.